Điều Khoản và Chính Sách Sử dụng Dịch vụ

Thứ 7, ngày 1/1/2022 5:54
By Admin
|
0

Điều khoản và Chính sách Sử dụng Dịch vụ

  1. Điều khoản

Khi truy cập trang web này từ https://caythueelo.com, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng dưới đây. Bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm tuân theo tất cả các luật pháp địa phương liên quan. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi các luật về bản quyền và thương hiệu.

  1. Giới hạn và Chính sách Hoàn tiền

Trang web https://caythueelo.com cung cấp dịch vụ cày thuê và mua tài khoản trong các trò chơi trực tuyến. Dưới đây là các trường hợp có liên quan đến chính sách hoàn tiền và trách nhiệm của bên Caythueelo:

2.1 Trường hợp đền bù hoàn 100% tiền cày và tiền acc:

  • Bên Caythueelo sử dụng các công cụ hoặc phần mềm của bên thứ ba để thực hiện dịch vụ cày thuê.

  • Bên Caythueelo cố tình dàn xếp thời gian tìm trận và chơi thua đội địch.

2.2 Trường hợp KHÔNG đền bù:

  • Bất kỳ tài khoản nào bị khoá bởi nhà phát hành game do các vấn đề như bị báo cáo là người cày thuê hoặc do dual rank trong phạm vi của Riot cho phép,... mà không phải là do bên Caythueelo gây ra.

  • Bất kỳ tài khoản nào bị khoá do các vấn đề khác ngoài phạm vi quản lý và quyền đảm bảo của bên Caythueelo.

  • Bất kỳ lỗi nào do người sử dụng tài khoản (chủ tài khoản) gây ra, không liên quan đến hoạt động của bên Caythueelo.

Chúng tôi bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc và quy tắc trong việc cung cấp dịch vụ cày thuê và mua tài khoản một cách đáng tin cậy và an toàn. Tuy nhiên, bên Caythueelo không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào mà không nằm trong phạm vi quản lý và kiểm soát của chúng tôi hoặc có nguồn gốc từ người dùng cuối (chủ tài khoản).

Share
0 Comments